Business development en strategische planning

Business development en strategische planning

Food Drink Experience helpt bedrijven en organisaties in food en agri bij het ontwikkelen van hun activiteiten, uitbouw van kansrijke innovaties of nieuwe concepten. Dat zal meestal starten bij een business plan of marktbewerkingsplan.

Het plan bevat naast de marktanalyse ook een verkenning van potentiële kansen, product markt combinaties, realistische toekomstscenario’s, optimalisering van de marketing instrumenten, inclusief verdienmodel + tijdspad. Met gedegen analyse, scenario’s en strategisch plan worden afwegingen voor investeringen en prioriteiten in activiteiten duidelijk.

Wat: Adviesgesprek, sparring partner, marktanalyse, businessplan, keuzepad.

Resultaat: Visie en koers. Groei van omzet, aantal klanten. Gezonde bedrijfsvoering tegen lagere kosten of met nieuw verdienmodel.

Basilicum - Food Drink Experience

Meer activiteiten